Jogi tudnivalók

 
A Honlap használatának feltételei

Az utnyilvantarto.com honlapján (a "Honlapon") található anyagok letöltését engedélyezzük, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.A jelen Honlapon található anyagokat kizárólag az utnyilvantarto.com írásbeli engedélyével lehet módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni (kivéve az ismerősnek ajánlást), illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.Adatvédelmi nyilatkozat

Az utnyilvantarto.com elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. A regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A utnyilvantarto.com nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. Az utnyilvantarto.com, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az adataikat kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást ad. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az utnyilvantarto.com az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.Felelősség

Az utnyilvantarto.com felelőséget vállal a honlapon elkészített nyomtatványok tárolásáért. Az utnyilvantarto.com minden esetben saját szerverén tárolja a nyomtatványokat, a tárolás az adatvédelmi nyilatkozat szerint történik. Az utnyilvantarto.com nem vállal felelősséget a honlap, a honlap letölthető anyagaiból, vagy a program használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Az utnyilvantarto.com nem vállal felelőséget az “automatikus generálás” funkció adatainak pontosságáért azt lehetőség szerint ellenőrizni, módosítani kell. Valamint kijelentjük ,hogy az “automatikus generálás” funkció álltal létrehozott adatok csak tesztadatok, azok minden esetben egy lehetséges változatot mutatnak be a nyomtatvány kitöltésének módjai közül. Az utnyilvantarto.com nem vállal felelőséget a honlapon regisztrált cégek vagy magánszemélyek által nem az aktuális jogszabályban előírt módon felhasznált nyomtatványok esetében bekövetkező károk ill, azok jogi vonzatai után.Tulajdonjogok

Az utnyilvantarto.com Straner Gábor e.v. tulajdona és 100%-os üzemeltetője annak. A Jogi nyilatkozatban található hivatkozások a honlap ill, a utnyilvantarto.com említése minden esetben a Straner Gábor e.v-ra is vonatkozik. Az utnyilvantarto.com honlapon található információ az utnyilvantarto.com szellemi tulajdona. A honlap tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag az utnyilvantarto.com írásos beleegyezésével engedélyezett, kivétel az utnyilvantarto.com által engedélyezett letölthető tartalom.

Bejelentkezés

Segítségre van szüksége?
Kérjük hívja az alábbi telefonszámot:
06 70 456 00 67
Munkanapokon 10-15 óra között

Aktuális üzemanyag árak

Benzin604 Ft

Diesel610 Ft

LPG351 Ft

Benzin - piaci604 Ft

Diesel -piaci610 Ft

További APEH üzemanyagárak »